U Federaciji za mjesec dana počinje primjena Elektronskog registra testamenataElektronski registar testamenata i drugih nasljednih poslova očekuje se da će za oko mjesec dana početi funkcionirati u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Potvrdio je to predsjednik Komisije za stručno usavršavanje notara Sefedin Suljević na današnjoj radionici, koju je za korisnike navedenog registra organizirala Notarska komora Federacije BiH u saradnji sa Federalnim ministarstvom pravde i nadležnim kantonalnim ministarstvima.

– Izuzetno smo zadovoljni odzivom učesnika kojima smo predstavili da je Registar online aplikacija koju Notarska komora FBiH vodi na osnovu Zakona o naslijeđivanju u FBiH i Pravilnika o načinu vođenja Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u FBiH. Ovo je i jedan od uvjeta pridruživanja BiH Evropskoj uniji u okviru vladavine prava i suzbijanja korupcije  – rekao je Suljević.

Kaže da pregled testamenata omogućava prijavljenom korisniku da pregleda sve upisane testamente, kao i ugovore o nasljeđivanju.

– Ovo je registar u kojem se može u svakom slučaju pribaviti dokaz da li je neka osoba ostavila testament. To do sada nismo imali te ćemo na ovaj način ispoštovati volju ostavioca, a u dogledno vrijeme povezat ćemo se sa takvim istim registrom u Republici Srpskoj, zemljama regiona, a i sa evropskom mrežom testamenata – dodao je Suljević.

Predsjednik Upravnog odbora i vršitelj funkcije predsjednika Notarske komore FBiH Zdenko Puljić ukazao je da je Komora u situaciji da napravi povijesni iskorak u elektronizaciji.

– Zato je važno da nas danas educiraju stručnjaci koji su napravili elektronski registar testamenata, koji ćemo uskoro u svojim uredima početi primjenjivati – izjavio je Puljić.

Na edukciji su učestvovali predstavnici općinskih sudova u Federaciji BiH koji rade na vanparničnom referatu i komuniciraju s predmetnim Registrom, kao i predstavnici Ministarstva vanjskih poslova BiH te Federalnog ministarstva pravde.