Vlada FBiH: U rješavanje problema zagađenja voda mora se uključiti Vlada TK

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalne uprave za inspekcijske poslove o incidentnom zagađenju rijeke Spreče nastalom ispuštanjem tehnoloških otpadnih voda iz taložnice Bijelo more, a sačinjenom na osnovu naloga federalne ministrice okoliša i turizma.

Agencije za vodna područja sliva rijeke Save i sliva Jadrana Vlada FBiH je zadužila da izrade Federalni operativni plan za incidentna zagađenja.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma će, zaključila je Vlada, uz saglasnost Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, pristupiti izmjenama i dopunama Pravilnika o postupcima i mjerama u slučaju akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu, s ciljem propisivanja nadležnosti za usvajanje Federalnog operativnog plana za incidentna zagađenja, odnosno kantonalnih planova i otklanjanja drugih utvrđenih nedostataka.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da, kroz tekuću proceduru donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, utvrdi veće novčane kazne za prekršaje koji se odnose na prekoračenja zadatih parametara graničnih vrijednosti tehnoloških otpadnih voda i za prekršaje neprovođenja postupka monitoringa otpadnih voda.

Federalna vlada je pozvala Vladu Tuzlanskog kantona da se uključi u rješenje problema.

Od Federalnog parlamenta Vlada zahtijeva ubrzanje donošenja Zakona o okolišu.