Završena sjednica Vlade FBiHVlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, održanoj u Mostaru donijela ažuriran Akcijski plan za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH (APOEF).

Učešće obnovljivih izvora energije 2020. godine u sektoru električne energije iznosit će 44 posto, u sektoru energije za grijanje i hlađenje 49 posto i u prometu deset posto, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Federalna vlada dala je suglasnost na Rebalans plana ovogodišnjeg poslovanja JP Ceste FBiH, kojim je planiran prihod od 88,13 milijuna maraka, što je 19 ili 13,93 milijuna maraka više u odnosu na prvobitno planiranih 74,20 milijuna.

Prihvaćen je izvještaj o poslovanju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2017. godinu, u kojoj su ostvareni prihodi od 140.518.501 maraka, što je 4,42 posto više od planiranog.

Nakon što je razmatrala informaciju o statusu i aktivnostima Veterinarske komore Federacije BiH, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da, u suradnji s drugim mjerodavnim institucijama, provede detaljnu kontrolu rada te institucije.

Vlada FBiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2018/19. godini u Federaciji BiH, s predloženim preporukama, i zadužila Generalni sekretarijat Vlade FBiH da tu informaciju s preporukama uputi vladama kantona.

Kako je navedeno, razlozi kontinuiranog smanjenja broja učenika osnovnih i srednjih škola u Federaciji BiH mogu se tražiti, prvenstveno, u negativnim demografskim trendovima, kao što su pad nataliteta posljednjih godina, ali i migracije stanovništva, koje uključuju i iseljenja porodica s maloljetnom djecom u druge države.

nezavisni/FENA